kjjkkjhjklkklkk

atelje Kurt Pettersson

 

Välkommen till min bildvärld

Jag har en ny web som heter www.kurre.nu

Den kommer så småningom att bli huvudweb..


 

Jag har alltid fascinerats av

att man med en penna eller färgtuber

kan göra en bild

på en plan pappersyta eller duk

så man ser former, färger, djup, volymer,

ja hela landskap med människor

 

Allt detta på en helt plan yta.